Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VRE

 • Alternativa sökord
  Vankomycinresistenta enterokocker
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmaterial: E-swab provtagningsset art.nr 48245 (flytande transportmedium). Steril fysiologisk koksaltlösning. Provtagning: Stryk eller rotera toppen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring utan att först torka med papper. Kontrollera att avföring finns på provtagningspinnen. En liten mängd avföring på pinnens spets är tillräckligt. Placera därefter pinnen i röret med transportmedium. Alternativt kan provtagningspinnen föras upp en bit i ändtarmen som en febertermometer och där roteras. Se till att en liten mängd avföring finns på pinnen. Placera pinnen i röret med transportmedium. Vid provtagning från KAD eller annan urinavledare, fyll urin i sterilt rör av polypropylen (rör med gul eller vit skruvkork). Vid provtagning från instickställe (t.ex. för CVK/CDK/PVK, PEG, dränage, stomi etc.), torka först bort eventuellt sekret. Om provtagningsstället är torrt fuktas provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Ta provet genom att stryka eller rotera pinnen på provtagningsstället (huden invid insticksställe, stomi eller annan aktuell provlokal). Placera därfter provtagningspinnen i röret med transportmedium.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid smittutredning screenas endast för VRE. Önskas allmän odling eller annan smittscreening ska detta begäras och separat remiss och prov skickas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet så snart som möjligt till Klinisk mikrobiologi Förvara provet i kyl i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet ska kylförvaras. Bör nå laboratoriet inom 2 dygn.
 • Metod och analysprincip
  PCR och odling.
 • Indikation/tolkning
  Patienter som uppfyller kriterierna i lokal hygieninstruktion "Multiresistenta bakterier - vårdhygieniska rutiner" och ska screenas för VRE. Dokument finns på Vårdhygiens hemsida, Lokala hygieninstruktioner.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Prover som ankommit laboratoriet före kl 12:00 på vardagar och är negativa kan besvaras redan samma dag. Positiva prover besvaras inom fyra dagar.
 • Uppdaterad
  2019-04-04
  av JR