Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

VRE

 • Alternativa sökord
  Vankomycinresistenta enterokocker, MRB
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmaterial: E-swab provtagningsset art.nr 48245 (flytande transportmedium). Steril fysiologisk koksaltlösning. Provtagning: Stryk eller rotera toppen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring utan att först torka med papper. Kontrollera att avföring finns på provtagningspinnen. En liten mängd avföring på pinnens spets är tillräckligt. Placera därefter pinnen i röret med transportmedium. Alternativt kan provtagningspinnen föras upp en bit i ändtarmen som en febertermometer och där roteras. Se till att en liten mängd avföring finns på pinnen. Placera pinnen i röret med transportmedium. Vid provtagning från KAD eller annan urinavledare, fyll urin i sterilt rör av polypropylen (rör med gul eller vit skruvkork). Vid provtagning från instickställe (t.ex. för CVK/CDK/PVK, PEG, dränage, stomi etc.), torka först bort eventuellt sekret. Om provtagningsstället är torrt fuktas provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Ta provet genom att stryka eller rotera pinnen på provtagningsstället (huden invid insticksställe, stomi eller annan aktuell provlokal). Placera därfter provtagningspinnen i röret med transportmedium.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid smittutredning screenas endast för VRE. Önskas allmän odling eller annan smittscreening ska detta begäras och separat remiss och prov skickas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Förvara provet i kyl i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Bör nå laboratoriet inom 2 dygn. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla.
 • Metod och analysprincip
  PCR och odling.
 • Indikation/tolkning
  Patienter som uppfyller kriterierna i lokal hygieninstruktion "Multiresistenta bakterier - vårdhygieniska rutiner" och ska screenas för VRE. Dokument finns på Vårdhygiens hemsida, Lokala hygieninstruktioner.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Prover som ankommit laboratoriet före kl 12:00 på vardagar och är negativa kan besvaras redan samma dag. Positiva prover besvaras inom fyra dagar.
 • Uppdaterad
  2024-02-16
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English