Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amyloid, beta-, Csv-

 • Alternativa sökord
  beta-Amyloid (1-42)
 • Remiss
  E-Remiss Cosmic eller Remiss 7 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 ml). Vid stickblödning kasseras den första mL. Minsta volym 0.5 mL. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Likvor kan fraktioneras för analys på andra laboratorier. Efter cellräkning centrifugeras provet vid 2000 g i 10 min och hälls över i ett nytt polypropenrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Om provet anländer till laboratoriet inom 24 h, transporteras provet i rumstemperatur förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. 0.5 mL centrifugerad likvor fryses i kryorör och skickas fryst. Obs! Får ej tina. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bruna stråket 16 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS