Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Natrium, dU-

 • Alternativa sökord
  Urinnatrium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 4.
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinsamlingskärl utan tillsats
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hänvisa patienten till nedan patientinstruktion dygnsurinsamling för korrekt dygnsurinsamling. ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Natriumkreatininkvot skall endast mätas hos barn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar väges enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 min vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  För dygnsurinsamling: 4-220 mmol/dygn (kostberoende) Natrium-kreatinin-kvot: 31-365 dagar - 2,5-54,0 mmol/mol 1-2 år - 4,8-58,0 mmol/mol 2-3 år - 5,9-56,0 mmol/mol 3-5 år - 6,6-57,0 mmol/mol 5-10 år - 7,5-51,0 mmol/mol 10-14 år - 6,0-34,0 mmol/mol 14-17 år - ≤28,0 mmol/mol
 • Metod och analysprincip
  Jonselektiv elektrod DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Natriumutsöndringen i urinen är beroende inte bara av tillförseln av natrium utan också av serumnivå, njurfunktion och binjurebarkaktivitet. Vid reell natriumbrist med minskad extracellulär volym och minskad effektiv cirkulerande volym är utsöndringen av natrium låg (<10 mmol/d). Uppemot normala värden kan emellertid ses också vid reell natriumbrist, om denna förorsakas av binjurebarkinsufficiens. Alkalos kan följas av normal natriumutsöndring vid reell natriumbrist, eftersom bristen på vätejoner verkar hämmande på reabsorptionen av natrium. Vid okomplicerad hyponatremi på grund av vattenöverskott är utsöndringen av natrium i urinen normal. Analysen används för att följa omsättningen av natrium samt vid bedömning av effektiv cirkulerande blodvolym.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-05-19
  av JR