Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cerebrospinalvätska för immunofenotypning med flödescytometri och cytologi , Csv-

 • Alternativa sökord
  Hematopatologi
 • Remiss
  Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange analys - Immunofenotypning i rutan kliniska uppgifter/frågeställning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  7-10 mL Csv i sterilt rör med gul skruvkork. Om man tar tre rör, gör så här: 1. Rör nummer 1 kan sändas till Klinisk mikrobiologi för odling eller dylikt 2. Rör nummer 2 kan sändas till Klinisk kemi och farmakologi för analys 3. Rör nummer 3 kan sändas till Klinisk patologi för diagnostik
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Csv för flödescytometri(Immunofenotypning) måste analyseras inom 4 timmar! Vid osäkerhet kontrollera med Jourlaboratoriet Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen. OBS! På fredagar måste prov för flödescytometri vara analyserande lab tillhanda senast kl 12:00 (ok även efter 12:00 men då blir det en extra debitering).
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet, Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Ingen fixering eller annan tillsats i provet.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Csv ska vara laboratoriet Uppsala tillhanda inom 4 timmar efter provtagning! På fredagar måste prov för flödescytometri vara analyserande lab tillhanda senast kl.12.00. Om avvikande tid kontakta laboratoriet Uppsala, 018-611 38 14.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 01
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-21
  av JR