Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanilmandelat, dU-

 • Alternativa sökord
  3-Hydroximandelat, MHMA, Mandelsyra, Metoxi-4-hydroximetoximandelat, VMA, Met-OH-mandel
 • Remiss
  Urin (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * dygnsmängd * förekommande läkemedelsbehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: En dygnsmängd urin med tillsats av 25 mL 5 M HCl i flaskor 2,5 L. Barn: Tag 1 mL 5 M HCl per 100 mL urin.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras 2 ggr/månad. Äldre benämning: VMA=Mandelsyra
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Hela mängden sändes alt 2 rör á 5-10 mL urin av väl blandad dygnsmängd. Om prov ej samlats i kärl med HCl, kontakta laboratoriet Uppsala för rådgivning (i undantagsfall kan prov eventuellt frysas).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 vecka i kyl. För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp. För längre transporter skickas provet fryst tillsammans med en frysklamp.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR