Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gastrin, fS-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Klinisk kemi Special (Karolinska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  fS-Gastrin: Gelrör serum (gul propp). Fasteprov. Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. OBS! Ange provtagningstid!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  fS-Gastrin kan beställas tillsammans med fS-Pepsinogen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart, inom 30 minuter.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska universitetslaboratoriet
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet kylcentrifugeras inom 30 minuter och minst 1 mL serum pipetteras av och fryses omgående.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Frys -20°C. Skickas fryst.
 • Skickas till
  Provinlämningen C1:74 Karolinska universitetslaboratoriet Huddinge 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-03-04
  av JR