Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Malaria (snabbtest, tjock droppe och blodutstryk), B-

 • Alternativa sökord
  Plasmodium falciparum,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Datum för insjuknande, utlandsvistelse, land, malariaprofylax
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Helblod EDTA-rör för venös eller kapillär provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Immunkromatografiskt test för snabb identifiering av Malaria kombineras alltid med blodutstryk och tjock droppe för mikroskopi varför provet inte bör vara äldre än sex timmar. Vid ej konklusivt resultat och/eller hög klinisk misstanke kan prov skickas vidare till externt laboratorium för RT-PCR.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet ska skickas omgående till Jourlaboratoriet. Om provet anländer till laboratoriet senare än sex timmar efter provtagning kan inte parasiternas morfologi med säkerhet bedömas.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet Klinisk kemi Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi/kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Provet ska lämnas omgående till Jourlaboratoriet. Om provet anländer till laboratoriet senare än sex timmar efter provtagning kan inte parasiternas morfologi garanteras.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  6 timmar rumstemperatur
 • Metod och analysprincip
  Immunkromatografist test (ICT) med monoklonala antikroppar mot parasitantigen. Mikroskopi av Giemsa-färgat blodutstryk samt tjock droppe.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om malariainfektion efter vistelse i endemiskt område. Behandlingsuppföljning vid bekräftad P. falciparum infektion. Felkällor: För lång transporttid. Hemolys.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Immunkromatografiskt test utförs dygnet runt och svaras fortlöpande, mikroskopi svaras senast första vardagen efter att provet anlänt.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR