Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östradiol, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prover från barn < 19 år samt män skickas till externt laboratorium för högkänslig analys om den uppmätta halten är <125 pmol/L.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr. Prov från barn < 19 år samt män, skickas till externt laboratorium för högkänslig analys om den uppmätta halten är <125 pmol/L.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 3 dygn. Om längre förvaringstid fryses serum.
 • Referensintervall
  Kvinnor: Follikelfas: <450 pmol/L. Midcykelfas: 350-1600 pmol/L. Lutealfas: 180-1100 pmol/L. Postmenopaus: <200 pmol/L.
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, kompetetiv princip, 2-stegsprincip. Dxi 800
 • Indikation/tolkning
  Låga östradiolhalter ses vid amenorré orsakad av hypotalamisk, hypofysär eller ovariell insufficiens. Vid dessa tillstånd saknas även den normala variationen under menstruationscykeln. Förhöjda halter förekommer vid för tidig pubertet hos flickor, vid behandling med gonadotropiner hos kvinnor med bibehållen gonadfunktion samt vid östrogenproducerande tumörer. Hos män förekommer förhöjda nivåer i samband med svåra leverskador samt vid östrogenproducerande tumörer (mycket sällsynta). Östriol (Estriol) korsreagerar med östradiol. Analysresultat på prover tagna på patienter i andra och tredjedelen av graviditet, eller vid andra tillstånd med höga östriolnivåer ska tolkas med försiktighet.
 • Metodansvarig läkare
  Mattias Karlman
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2019-02-06
  av JR