Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PSA fritt/totalt kvot, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss 2"
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om transporten inte når analyserande laboratoriet inom 21 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i -20°C. Kvoten beräknas endast då totalt PSA är 2,0-20 µg/L. Analys av total-PSA sker alltid vid besätllnign av PSA fritt/totalt kvot
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 1 dygn. Fryses annars.
 • Referensintervall
  Anges ej. Skall värderas individuellt.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk 2-stegsmetod. Architect i2000.
 • Indikation/tolkning
  Provsvar värderas av urolog vid ställningstagande till biopsi hos män med PSA-värden över åtgärdsgränsen och godartat palpationsfynd. Ju högre kvoten är, desto lägre är risken för cancer vid ett godartat palpationsfynd och totalt PSA upp till 20 µg/L. Risken ökar kontinuerligt, från under 10 procent vid en kvot > 0,25, till 50 procent vid en kvot < 0,1.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfri vardag under kontorstid. Rutinanalys besvaras som regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-02-18
  av JR