Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pyridoxal-5-fosfat, fP-

 • Alternativa sökord
  Pyridoxin, vitamin B6
 • Remiss
  Remiss 2 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Fasteprov. 1 EDTA-rör (lila propp). Ljusskyddas med aluminiumfolie. Prov tas på morgonen och före eventuella medikamentintag.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ljusskyddas!
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera omedelbart efter provtagning. (10 min, 1300-1800g) och avskilj plasma och frys.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras fryst. Skyddas för ljus.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS