Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Bihålesekretodling

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell antibiotikabehandling, kliniska diagnoser.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Undvik kontamination från främre delen av näsan (använd nässpekulum!). Spraya lokalanestesi under concha nasalis inferior och för in kanylen som för spolning. Aspirera sekret i steril spruta (vid dåligt utbyte kan steril spolvätska sprutas in i sinus för att underlätta aspiration). Sprutan "korkas" varefter spolbehandlingen fullföljes. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Små mängder sekret tas med provtagningspinne eSwab, blå kork. Provtagningspinne eSwab blå kork: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-nasofarynx-flytande-54058
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid korta transporttider (inom några timmar) skickas prov i sterilt plaströr till laboratoriet. Prov i spruta, sterilt plaströr och eSwab-rör förvaras i kyla. Om transporttiden överstiger 3-5 timmar sprutas innehållet ner i anaerob blododlingsflaska. Prov i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Vid korta transporttider (inom några timmar) skickas prov i sterilt plaströr till laboratoriet. Om transporttiden överstiger 3-5 timmar sprutas innehållet ner i anaerob blododlingsflaska. Prov i spruta, sterilt plaströr och copanrör förvaras i kyla. Prov i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Bakteriologisk odling av bihålesekret är av värde vid sinuiter med avvikande kliniskt förlopp, men är inte ett nödvändigt prov vid okomplicerade sinuiter. Risken för kontamination från näsans främre delar är så stor att ett prov taget från purulent sinussekret i näsan (t ex pinnprov) är att betrakta som värdelöst. I stället rekommenderas pinnprov från området av bihåleostiet eller hellre aspirerat prov som tas i samband med spolning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2023-11-21
  av tg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English