Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bihålesekretodling

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell antibiotikabehandling, kliniska diagnoser.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Undvik kontamination från främre delen av näsan (använd nässpekulum!). Spraya lokalanestesi under concha nasalis inferior och för in kanylen som för spolning. Aspirera sekret i steril spruta (vid dåligt utbyte kan steril spolvätska sprutas in i sinus för att underlätta aspiration). Sprutan "korkas" varefter spolbehandlingen fullföljes. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Små mängder sekret tas med provtagningspinne eSwab, blå kork. Provtagningspinne eSwab blå kork: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-nasofarynx-flytande-54058
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid korta transporttider (inom några timmar) skickas prov i sterilt plaströr till laboratoriet. Prov i spruta, sterilt plaströr och eSwab-rör förvaras i kyla. Om transporttiden överstiger 3-5 timmar sprutas innehållet ner i anaerob blododlingsflaska. Prov i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Vid korta transporttider (inom några timmar) skickas prov i sterilt plaströr till laboratoriet. Om transporttiden överstiger 3-5 timmar sprutas innehållet ner i anaerob blododlingsflaska. Prov i spruta, sterilt plaströr och copanrör förvaras i kyla. Prov i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Bakteriologisk odling av bihålesekret är av värde vid sinuiter med avvikande kliniskt förlopp, men är inte ett nödvändigt prov vid okomplicerade sinuiter. Risken för kontamination från näsans främre delar är så stor att ett prov taget från purulent sinussekret i näsan (t ex pinnprov) är att betrakta som värdelöst. I stället rekommenderas pinnprov från området av bihåleostiet eller hellre aspirerat prov som tas i samband med spolning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2020-07-02
  av JR