Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tobramycin, S-

 • Alternativa sökord
  Nebcina®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov kan tas på olika tid och får därför olika referensintervall. Exempel på provtagningsförfarande: Dal- och toppvärde (prov tas vid 2 tillfällen): Prov 1: straxt före dos (dalvärde) Prov 2: ca 1-2 timmar efter given dos (toppvärde) alternativt: 8-timmarsvärde: Vid given dosering av tobramycin 1 gång/dygn tas prov endast 8 timmar efter given dos
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr. Analyseras på en gång vid ankomst till Klinisk kemi.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Uppmätta nivåer skall bedömas individuellt. Följande riktvärden anges: Dalvärde <2,0 mg/L Toppvärde 4,0-12,0 mg/L 8-timmarsvärde 1,5-4,0 mg/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod med turbidimetrisk analys. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med tobramycin, en aminoglykosid En progressiv ökning av dalvärdet tyder på pågående ackumulering och bör föranleda förlängning av dosintervallet med ledning av skattad njurfunktion.
 • Metodansvarig läkare
  Eva Hålldin
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Läkemedelsanalyser kan vara tidskrävande under vissa omständigheter vilka förlänger svarstiden. Rutinanalyser besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2016-12-22
  av JS