Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tobramycin, S-

 • Alternativa sökord
  Nebcina®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Ange om provet utgör dalvärde, toppvärde eller 8-timmars-värde.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Serumrör utan gel (röd propp) Koncentrationsbestämning av tobramycin tas som dalvärde, omedelbart innan ny dos, och som toppvärde, 30 minuter efter intravenös administrering respektive 1 timme efter intramuskulär administrering. I klinisk praxis används även åtta-timmarskoncentration (c8) som tas 8 timmar efter given dos i de fall tobramyin administreras 1 gång/dygn. Koncentrationsbestämning inleds under det andra behandlingsdygnet och rekommenderas därefter 2-3 ggr per vecka.
 • Laboratoriet tillhanda
  Bör lämnas på laboratoriet inom 4 timmar efter provtagning.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  1-4 timmar efter provtagning ska provet centrifugeras i 10 min vid 2200g. Avskilj serum till 5 ml plaströr. Provet analyseras omedelbart vid ankomst till Klinisk kemi.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Dalvärde: ≤ 2 mg/l Toppvärde: 4 - 12 mg/l 8 timmars-värde: 1,5 – 4 mg/l En progressiv ökning av dalvärdet indikerar en pågående ackumulering, varvid dosintervallet skall förlängas efter skattad njurfunktion.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod med turbidimetrisk analys. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten. Bestämningen är av särskild vikt hos patienter med nedsatt njurfunktion eller nedsatt hörsel p.g.a. risk för nefro- och ototoxicitet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2023-11-30
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English