Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tobramycin, S-

 • Alternativa sökord
  Nebcina®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Ange om provet utgör dalvärde, toppvärde eller 8-timmars-värde.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Serumrör utan gel (röd propp) Koncentrationsbestämning av tobramycin tas som dalvärde, omedelbart innan ny dos, och som toppvärde, 30 minuter efter intravenös administrering respektive 1 timme efter intramuskulär administrering. I klinisk praxis används även åtta-timmarskoncentration (c8) som tas 8 timmar efter given dos i de fall tobramyin administreras 1 gång/dygn. Koncentrationsbestämning inleds under det andra behandlingsdygnet och rekommenderas därefter 2-3 ggr per vecka.
 • Laboratoriet tillhanda
  Bör lämnas på laboratoriet inom 4 timmar efter provtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  1-4 timmar efter provtagning ska provet centrifugeras i 10 min vid 2200g. Avskilj serum till 5 ml plaströr. Provet analyseras omedelbart vid ankomst till Klinisk kemi.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Dalvärde: ≤ 2 mg/l Toppvärde: 4 - 12 mg/l 8 timmars-värde: 1,5 – 4 mg/l En progressiv ökning av dalvärdet indikerar en pågående ackumulering, varvid dosintervallet skall förlängas efter skattad njurfunktion.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod med turbidimetrisk analys. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten. Bestämningen är av särskild vikt hos patienter med nedsatt njurfunktion eller nedsatt hörsel p.g.a. risk för nefro- och ototoxicitet.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-09-26
  av JR