Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urogenitalodling

 • Alternativa sökord
  cervixodling, vaginalodling, prostatasekretodling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange kliniska symptom och eventuell pågående antibiotikabehandling. Ange även om patienten är gravid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vagina/Cervix/poartio/vulva Efter provtagning ska pinne stoppas i röret. Mediet i röret ska EJ hällas av. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Prostatasekret och sädesvätska Patienten bör urinera omedelbart före provtagning för att reducera mikrobiell kontamination från uretra. Pinnprov eller sekret i sterilt plaströr. Efter provtagning ska pinne stoppas i röret. Mediet i röret ska EJ hällas av. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Observera att odlingen inte omfattar STI-agens, analys för dessa beställs separat. Odlingen omfattar inte heller diagnostik av bakteriell vaginos eller trichomonasvaginit. Dessa diagnoser ställs med bedside-metoder. Vid sår eller abscesser i genitalområdet beställs sårodling eller punktatodling. Anrikning av grupp B streptokocker utförs endast på prover från fertila kvinnor eller vid särskild frågeställning. Detta måste framgå i remissen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob och anaerob odling på agarplattor. Hos gravida kvinnor och vid särskild frågeställning även buljonganrikning av grupp B streptokocker. Cervix och vaginalodlingar bedöms i första hand genom allmän florasammansättning om inte misstanke om hög gynekologisk infektion framkommer i remissen.
 • Indikation/tolkning
  Vaginal/cervixodling är indicierat vid misstanke om infektion i anslutning till kvinnliga genitalia, t.ex. vulvit, vaginit, jästsvampinfektioner, men även vid höga gynekologiska infektioner som t.e.x. endometrit och postoperativa infektioner. I de senare fallen rekommenderas prov från cervix. Odling är även indicerat vid misstanke om bärarskap med grupp B streptokocker hos gravida kvinnor. Prostatasekretodling är i många fall av tveksamt värde, men kan vara indicerat vid misstanke om bakteriell prostatit och ibland även vid misstänkt bakteriell orkit eller epididymit.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2020-07-02
  av JR