Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Calciumjon, fri, S-

 • Alternativa sökord
  Joniserat calcium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gult gelrör (serum). Använd ej stas. Provröret ska fyllas helt.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provets hållbarhet är förkortad om provröret inte är helt fyllt. Hållbarheten har också visats vara förkortad hos patienter med uremi. För uremiska patienter rekommenderas därför provtagning på sjukhusen i Västerås eller Köping samt akutmärkning av provet. Analys utförs ej vid måttlig-kraftig hemolys (ger falskt för låga resultat). För att motverka felaktiga resultat till följd av förlust av koldioxid måste provet tas i ett slutet system och röret fyllas helt.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras i 20°C +/- 2,5 grad inom 4 timmar från provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur före centrifugering. Provet ska centrifugeras inom 4 timmar. Använd ej kylcentrifugering. Provet är hållbart totalt 4 timmar i rumstemperatur (tid från provtagningstillfället). Om provet når analyserande lab inom 2 timmar kan provet skickas ocentrifugerat i rumstemperatur. Om provet inte når analyserande laboratorium inom 2 timmar ska provet centrifugeras och därefter ställas i kylskåp i väntan på transport. Transporteras i separat låda med kylklamp. Centrifugerat rör är hållbart 48 timmar vid 4 °C.
 • Referensintervall
  <1 år: saknas 1-18 år: 1,20-1,38 mmol/L >18 år: 1,15-1,33 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Potentiometri, jonselektiv elektrod.
 • Indikation/tolkning
  Utredning av misstänkt rubbning i kalciumomsättningen. Hos patienter med hypoalbuminemi och/eller andra plasmaproteinrubbningar, hos patienter med njurinsufficiens samt hos patienter som har fått stora transfusioner med citratblod kan totalkalcium ge en felaktig bild av kalciumtillgången för vävnaderna. I dessa fall bör "S-Calciumjon, fri" analyseras i första hand.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2017-05-24
  av JS