Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mykofenolsyra på SU, P-

 • Alternativa sökord
  MPA-konc, CellCept
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid, senaste dos
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp) 4 ml. Isolerat dalvärde tas före dagens dos eller tidigast 12 h efter. Gällande mykofenolatmofetil på transplantatavstötningsindikation så tas vanligen prov omedelbart före (0-prov), samt 30 och 120 min efter läkemedelsdos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning och provhantering sker enligt anvisning från respektive sjukhus där patienten är transplanterad. Om uppgift om transplantationssjukhus (ort) inte kan fås, tas prov enligt Uppsalas provtagningsföreskrifter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  7 d i kyl. Kyltransport ej nödvändigt.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bruna stråket 16 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS