Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Renin, P-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp). Minsta mängd plasma 350 µL. Kapillärprov OK.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om avd/mott beställt Aldosteron och Renin på separata remisser och två rör: skriv båda analyserna på samma remiss samt skicka endast ett rör! Aldosteron/Renin-kvot lämnas automatiskt ut när både Renin och Aldosteron är beställt på samma remiss.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart OBS! Proverna får ej förvaras i kyla (kylskåp) pga risk för kryoaktivering!
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras snarast, inom 2 timmar från provtagning. Avskilj plasma till 5 mL plaströr och frys omedelbart i < 15°C (ska vara infryst inom 3 timmar från provtagning).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I frys. Fryst plasma skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS