Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

IgE, total, S-

 • Remiss
  E-remiss cosmic eller allergiremiss
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gult gelrör (serum)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Primärrör hållbart 30 dagar i Kylskåp
 • Referensintervall
  0 - 12 v < 3,8 kU/L 13 - 36 v < 16,3 kU/L 37 v - 5 år < 22,3 kU/L 6 - 20 år < 263 kU/L 21 år och äldre < 122 kU/L
 • Metod och analysprincip
  Fluoroenzymimmunoassay
 • Indikation/tolkning
  Analys av total IgE är av ringa värde men kan vara indicerad i särskilda fall. Kan användas som komplement vid allergiutredning, utredning av parasitsjukdom och misstanke om immunbrist. Förhöjt IgE är inte synonymt med allergi och normal IgE-koncentration utesluter inte tillstånd orsakade av allergi. Låg IgE-halt utesluter inte allergi eftersom patienter kan ha höga koncentrationer av specifika IgE-antikroppar mot enskilda allergen trots normal halt total-IgE. Höga IgE-värden är ett karakteristiskt fynd vid vissa parasitsjukdomar. Förhöjda värden kan också ses hos rökare, vid virala infektioner, B-cellslymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Den högsta titern av IgE-antikroppar vid en allergisk reaktion finner man några veckor efter expositionstillfället varefter den vanligtvis sjunker.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analyseras 3 gånger per vecka.
 • Uppdaterad
  2017-05-26
  av JS