Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Glukos, Csv-

 • Alternativa sökord
  Glukos i cerebrospinalvätska
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 4
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Minst 0,5 mL CSV i Na-Fluoirid-oxalat-rör (Grå propp) + 1 FC-rör med citronsyrabuffert (ljusrosa propp) till P-Glukos
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Plasmaglukos ska alltid kontrolleras samtidigt för att värdera cerebrospinalvätskehalten. På samma rör kan analys av Csv-Laktat utföras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras 10 min vid 2200 g inom 1 h. Avskilj till nytt sterilt plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Analyseras inom 48 h efter provtagning. Kyl.
 • Referensintervall
  > 60% av värdet för P-Glukos
 • Metod och analysprincip
  Aborbansmätning, AU680
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om bakteriell eller viral meningit
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Rutinanalys besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet. Akuta analyser inom 2 timmar.
 • Uppdaterad
  2019-01-07
  av JR