Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Protein HC, dU-

 • Alternativa sökord
  alfa-1-mikroglobulin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinsamlingskärl utan tillsats. Urin samlas under ett dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen ingår även i U-Proteinelektrofores.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras 10 min vid 2200 g. Alikvotera till 5 mL vacutainerrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  <12 mg/L <18 mg/dygn
 • Metod och analysprincip
  Nefelometri, BN ProSpec System
 • Indikation/tolkning
  Mätes för att gradera tubulär proteinuri.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analyseras vardagar
 • Uppdaterad
  2016-11-23
  av JS