Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prolaktin, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Provtagning bör ske på förmiddagen, dock helst tidigast 3 - 4 timmar efter uppvaknandet. Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Stresstillstånd ökar prolaktinhalterna.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar, avskilt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  Barn 1 - 17 år: 64 - 532 mIE/L Män >17 år: 86 - 324 mlE/L Kvinnor >17 år (ej gravida): 102 - 496 mlE/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Förhöjda nivåer av prolaktin ses framför allt vid hypofystumörer (prolaktinom). Graviditet, amning, stress, njurinsufficiens, binjurebarkssvikt och hypotyreodism kan även ge förhöjda värden. Nivåerna är östrogenberoende. Provtagning tidigt på morgonen och behandling med psykofarmaka kan ge lätt förhöjda värden. I ovanliga fall kan biologiskt inaktivt prolaktin bundet i komplex med immunoglobulin (så kallat makroprolaktin) medbestämmas i mätningen och ge felaktigt förhöjda prolaktinvärden. Vid misstanke om makroprolaktin kan prov skickas till ett externt laboratorium för analys med särskild metod: ”S-Prolaktin, lågmol”. Beställning av sådan mätning görs på pappersremiss Remiss 5.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR