Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blodgruppering, B-

 • Alternativa sökord
  ABO och RhD, antikroppsscreening)
 • Remiss
  Blodcentralens remiss, Gul A5. Remiss Blodgruppering för Mödravården, vit A4.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsdatum och tid samt klockslag för önskat svar. Eventuell behandling med Daratumumab ska anges på remissen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör 7 mL (lila propp). Barn: 1 EDTA-rör för kapillärprovtagning. ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov för blodgruppering ska tas i så god tid före planerad transfusion/operation att eventuell kompletterande antikroppsidentifiering hinner utföras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet i Västerås eller Köping.
 • Analyserande laboratorium
  Jourlaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i väntan på transport till laboratoriet. Provets ålder vid blodgruppering får vara högst 5 dygn.
 • Metod och analysprincip
  Direkt och indirekt agglutinationsteknik
 • Indikation/tolkning
  Blodgruppsbestämning. Antikroppsscreening: Irreguljära erytrocytantikroppar kan förekomma hos individer som transfunderats med erytrocyter eller varit gravida. Antikroppar riktade mot patientens egna erytrocyter kan förekomma i samband med immunologiska sjukdomar, till exempel autoimmun hemolytisk anemi.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analys utförs hela dygnet, alla dagar. Undantag: Mödravårdsgrupperingar analyseras dagtid vardagar. Svarstid rutin blodgrupperingar 4 timmar (undantag mödravårdsgrupperingar).
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR