Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PNH-diagnostik, B-

 • Alternativa sökord
  Paroxymal Noktum Hemoglobinuri, CD55/CD59
 • Remiss
  Cellulär Immunologi (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utföres dagtid, måndag-fredag. Provet bör analyseras inom 24 timmar. Undvik att ta provet mellan kl 9-12 och inte efter kl 9 på fredagar. För att hinna med ordinarie transport måste provet lämnas till Jourlaboratoriet senast kl 9 måndag-fredag.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Rumstemperatur. Prov ska vara analyserande lab tillhanda snarast. Bör analyseras inom 24 timmar.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR