Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PNH-diagnostik, B-

 • Alternativa sökord
  Paroxymal Noktum Hemoglobinuri, CD55/CD59
 • Remiss
  Cellulär Immunologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen utföres dagtid, måndag-fredag. Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Rumstemp. Prov ska vara analyserande lab tillhanda snarast. Bör analyseras inom 24 h.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-09-25
  av JS