Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VASP, (B)Trc-

 • Alternativa sökord
  clopidogrelresistens, plavixresistens
 • Remiss
  Flödescytometri, KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitat-rör. Prov tas på patient minst 6 timmar efter påbörjad medicinering (med trombocythämning). OBS! Samtidigt med provtagning på patienten ska även 1 rör tas från en person som ej medicinerar med trombocythämmande läkemedel. Detta blodprov används som kontroll och transporteras samtidigt med patientprovet. Märk detta provrör med "Kontroll VASP".
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kontakta CoM-lab tfn. 018- 611 42 21 innan provtagning för överenskommelse om tidpunkt för analys . Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Laboratoriemedicin Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och skickas i rumstemp. Skall vara KKF i Uppsala tillhanda inom 24 timmar.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR