Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Everolimus (Vid prov från Njurmottagningen samt Dialysavdelningen beställd på UAS-remiss), B-

 • Alternativa sökord
  Certican
 • Remiss
  Läkemedel (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och tid, datum och tid för senaste dosintag, nuvarande dosering, datum för senaste dosjustering och föregående dosering, övriga läkemedel, vikt, S-kreatinin, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp) 6 mL. Minst halvfullt. Prov tas före dos, företrädesvis morgonprovtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kyl 3-4 d, annars frys
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-06
  av GS