Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bacillus anthracis (odling / PCR)

 • Alternativa sökord
  Mjältbrand
 • Remiss
  Folkhälsomyndighetens remiss för speciell diagnostik
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnestiska data, insjukningsdatum, provtagningsdatum, eventuell utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, blod i blododlingsflaska eller bakterieisolat på pinne.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Anmälningspliktig enligt SML
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Folkhälsomyndigheten
 • Provhantering på laboratoriet
  OBS! Ämnen omfattas av kategori A, UN 2814 men patientprov kan skickas som kategori B, UN 3373 (Skicka inte som bakterieisolat) Kylförvara i väntan på transport.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport kan ske i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Folkhälsomyndigheten Provmottagning Tomtebodavägen 12B 171 82 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS