Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ACTH, P-

 • Alternativa sökord
  Adrenokortikotropt hormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, OBS! Plast-EDTA). Kan tas kapillärt. Minsta mängd plasma 500 µL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Dygnsvariation. Analyseras 2 ggr/v. OBS! ACTH-belastning: belastning där S-Kortisol analyseras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras snarast. Avskilj plasma till 5 mL plaströr och frys omedelbart i i <-15°C (ska vara infryst inom 4 h från provtagning).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst plasma skickas fryst.
 • Skickas till
  Tel: 018-611 38 01
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS