Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ACTH, P-

 • Alternativa sökord
  Adrenokortikotropt hormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, OBS! Plast-EDTA). Kan tas kapillärt. Minsta mängd plasma 500 µL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Dygnsvariation. Analyseras 2 ggr/vecka. OBS! ACTH-belastning: belastning där S-Kortisol analyseras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras snarast. Avskilj plasma till 5 mL plaströr och frys omedelbart i i <-15°C (ska vara infryst inom 4 timmar från provtagning).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst plasma skickas fryst.
 • Skickas till
  Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset Ingång 61, 2tr 751 85 Uppsala Tel: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-24
  av JR