Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Katekolaminer, P-

 • Alternativa sökord
  Adrenalin, Noradrenalin
 • Remiss
  Klinisk kemi Special (Karolinska -Måste beställas) (Alternativt Pappersremiss 5 Västmanland)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid, relevant anamnes, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2 iskylda NaHeparin-rör (mörkblå propp) 4 mL (helt fyllda). Ring KlinKem innan provtagning för att de ska hinna förbereda för kylcentrifugering. Prov ställs omedelbart på isbad efter provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  All läkemedelsbehandling bör avbrytas minst 2 veckor före provtagningen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugeras omedelbart Avskilj (minst 2 ml) plasma till 5 mL plaströr och frys omedelbart (senast inom 1h efter provtagning)
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Frystransport.
 • Skickas till
  Provinlämningen C1:72 Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-21
  av GS