Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urinodling, U-

 • Alternativa sökord
  Urinprov
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Graviditet, immunosupression, pyelonefritmisstanke, sepsismisstanke, njursten, njurtransplantation, symtom, blåsinkubationstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt rör av polypropylen med gul skruvkork, alternativt fabriksren plastbägare. Fyll ej röret till mer än hälften, 2 mL urin räcker för analys. Morgonurin rekommenderas eftersom lång blåsinkubationstid eftersträvas. Urinen bör ha stått i urinblåsan i minst 4 timmar. Notera på remissen om blåsinkubationstiden är kortare, då detta har betydelse för bedömning av provet. Kvinnor: håll isär blygdläpparna. Använd tampong vid blödning eller flytning. Håll bägaren i urinstrålen under mitten av urineringen, då stor del av normalfloran i uretra sköljts bort. Män: För tillbaka förhuden. Håll bägaren i urinstrålen under mitten av urineringen, då en stor del av normalfloran i uretra sköljts bort. Sängliggande patienter: använd nydesinfekterat bäcken/flaska. Blöjbarn: Tvätta genitalområdet noggrant med tvål och vatten framifrån och bakåt. Skölj noga med ljummet vatten och torka. Medföljande vuxen ombeds fånga upp urin i en ren plastbägare. Är detta ogörligt fästs en urinsamlingspåse och barnet ses till 3-4ggr i timmen så att urinen blir snabbt omhändertagen. Ny tvättning görs och ny påse sätts på om barnet inte kissat inom 1 timme för att minska risken med kontaminerande hudflora. Sk. påsprov rekommenderas ej och bör endast användas i undantagsfall.
 • Laboratoriet tillhanda
  I väntan på transport kylförvaras provet. Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen är odlingsresultatet osäkert.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Indikation/tolkning
  Relevanta fynd kvantifieras och art- och resistensbestämning utförs.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Positiva odlingar besvaras efter 1-3 dygn och negativa odlingar efter 2 dygn. Analysen utförs dagligen.
 • Uppdaterad
  2019-04-16
  av JR