Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urinodling, U-

 • Alternativa sökord
  Urinprov
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Graviditet, immunosupression, pyelonefritmisstanke, sepsismisstanke, njursten, njurtransplantation, symtom, blåsinkubationstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Kvinnor: håll isär blygdläpparna. Använd tampong vid blödning eller flytning. Håll bägaren i urinstrålen under mitten av urineringen, då stor del av normalfloran i uretra sköljts bort. Män: För tillbaka förhuden. Håll bägaren i urinstrålen under mitten av urineringen, då en stor del av normalfloran i uretra sköljts bort. Barn: helst mittstråleprov. Fånga urinen i engångsbägare direkt från strålen mot slutet av miktionen. Blåspunktion:provet tas genom suprapubisk aspiration och är som regel fritt från föroreningar. KAD: Stäng av katetern ½ - 1 timme före provtagning. Om katetermaterialet tål punktion (latexgummi och silikongummi - men ej plast) desinfekteras katetern med alkoholbaserat desinfektionsmedel, punkteras med en fin kanyl och 2 mL urin sugs upp med spruta. Om katetermaterialet inte tål punktion, ytdesinfekteras kateteränden och kopplingsstycket till urinslangen, varefter kopplingsstycket lossas och ett par mL urin får rinna från katetern till provtagningsröret. Om katetern planeras att bytas så ta prov direkt från den nya katetern. Se kateterisering. Uridom: odlingsprov tas i samband med byte av uridom. Efter tvättning och torkning av penis får ett par mL droppa direkt från urethra i provtagningsröret. Tappning: om patienten är oförmögen att lämna kastat mittstråleprov kan tappning övervägas. Detta gäller framför allt sängliggande, urininkontinenta eller faecesinkontinenta kvinnor. OBS! Lokalbedövande glidmedel får ej innehålla desinfektionsmedel. Provtagningsrör (rör med gul kork): röret ska fyllas 8-10 ml. varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Provtagningsrör (vakuumrör med beige kork, Kima vacutest): Röret ska fyllas tills vakuumet i röret tar slut. varuforsorjningen.se/.../ror-vakuum-pl-13x100mm-beige-7-ml-54043
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Morgonurin rekommenderas eftersom lång blåsinkubationstid eftersträvas. Urinen bör ha stått i urinblåsan i minst 4 timmar. Notera på remissen om blåsinkubationstiden är kortare, då detta har betydelse för bedömning av provet. Fynd av grupp B-streptokocker(Streptococcus agalactiae) hos gravida svaras ut oberoende av mängd om det framgår av remissen att patienten är gravid.
 • Laboratoriet tillhanda
  Snabb transport till laboratoriet är viktigt. Transporttid >2 dygn medför risk att odlingen blir falskt negativ (dvs visar växt av blandflora).
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I väntan på transport förvaras provet kylt.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Relevanta fynd kvantifieras och art- och resistensbestämning utförs.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Positiva odlingar preliminärbesvaras vanligen efter 1 dygn (vardagar) och slutbesvaras när resistensbestämning är utförd. Negativa resultat besvaras vanligen efter 1 dygn (vardagar).
 • Uppdaterad
  2020-09-21
  av JR