Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Adenosindeaminas, Erc-

 • Remiss
  Remiss 2 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp). Det är viktigt att blodprovet tas FÖRE ev. blodtransfusion.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kontakta laboratoriet före provtagning tel: 031-3422425.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. Transporteras snarast, med Expressbrev, till laboratoriet. Transporteras i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bruna stråket 16 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-23
  av GS