Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trihexosid, P-

 • Alternativa sökord
  Globotriaosylceramid, Gb3
 • Remiss
  Remiss 8 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-blod (lila propp), 8mL. För barn <1 år: 4 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid frågor kontakta Sektionen för Metabolism DNA och enzymanalyser, telefon 031-3430170. Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej centrifugeras eller frysas!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras i rumstemperatur med post express, förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h och mottages måndag - torsdag före kl. 16, fredag före kl. 12.
 • Skickas till
  Neurokemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborgsvägen 31 431 80 Mölndal
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-06
  av GS