Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fenytoin, S-

 • Alternativa sökord
  Epanutin®,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Senaste dos av aktuellt läkemedel, datum och tid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Serumrör utan gel (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov tas före dos.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Serum avskiljs efter centrifugering. Förvars i kyl efter analys.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Terapeutiskt intervall: 1 - 15 år: 60 - 100 µmol/L > 15 år: 40 - 80 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Antiepileptiskt läkemedel. Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer, och troligen även hos samma individ vid olika tidpunkter. Klinisk bedömning avgör alltså vilken plasmakoncentration som är optimal för den enskilde patienten. Fenytoin interagerar med många läkemedel vilket kan yttra sig i både förhöjda och sänkta koncentrationer, försiktighet bör därför alltid iakttas när fenytoin kombineras med andra läkemedel. Risken för biverkningar, såsom nystagmus, ataxi och mental påverkan, ökar vid fenytoinkoncentrationer >80 µmol/L och uttalade förgiftningssymptom uppträder vid koncentrationer > 250 µmol/L.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt, svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-06-14
  av JR