Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Fenytoin, S-

 • Alternativa sökord
  Epanutin®,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Senaste dos av aktuellt läkemedel, datum och tid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Serumrör utan gel (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov tas före dos.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Serum avskiljs efter centrifugering. Förvars i kyl efter analys.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Klinisk bedömning avgör vilken serum/plasma-koncentration som är optimal. Ungefärlig terapeutisk nivå, definerad som dalvärde när jämviktskoncentrationen etablerats anges till ungefärligen: 0 dagar - < 3 månader: data saknas 3 månader - 18 år: 40 - 100 µmol/L > 18 år: 40 - 80 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Antiepileptiskt läkemedel. Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer, och troligen även hos samma individ vid olika tidpunkter. Klinisk bedömning avgör alltså vilken plasmakoncentration som är optimal för den enskilde patienten. Fenytoin interagerar med många läkemedel vilket kan yttra sig i både förhöjda och sänkta koncentrationer, försiktighet bör därför alltid iakttas när fenytoin kombineras med andra läkemedel. Risken för biverkningar, såsom nystagmus, ataxi och mental påverkan, ökar vid fenytoinkoncentrationer >80 µmol/L och uttalade förgiftningssymptom uppträder vid koncentrationer > 250 µmol/L.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt, svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2024-04-02
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English