Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fenytoin, S-

 • Alternativa sökord
  Epanutin®,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov tas före dos.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Individuell dosering. Enligt FASS (2016) rekommenderas: 1 - 15 år: 60 - 100 µmol/L > 15 år: 40 - 80 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Antiepileptiskt läkemedel. Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer, och troligen även hos samma individ vid olika tidpunkter. Klinisk bedömning avgör alltså vilken plasmakoncentration som är optimal för den enskilde patienten. Fenytoin interagerar med många läkemedel vilket kan yttra sig i både förhöjda och sänkta koncentrationer, försiktighet bör därför alltid iakttas när fenytoin kombineras med andra läkemedel. Risken för biverkningar, såsom nystagmus, ataxi och mental påverkan, ökar vid fenytoinkoncentrationer >80 µmol/L och uttalade förgiftningssymptom uppträder vid koncentrationer > 250 µmol/L.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2016-12-23
  av JS