Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Transferrin, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1 S-Transferrin ingår i paketet S-Järn/TIBC/Transferrin
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul propp) Provtagning bör ske före kl 10 :00 på grund av dygnsvariation.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingår i Fe/TIBC. Är samma sak som TIBC men i en anna enhet.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  7 dagar - 5 månader: 1,3-3,3 g/L 6 månader - 11 år: 2,1-3,5 g/L 12-17 år kvinnor: 2,4-4,3 g/L 12 - 17 år män: 2,4-3,9 g/L ≥ 18 år: 1,80-3,30 g/L
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetri
 • Indikation/tolkning
  Isolerade transferrinvärden är mycket svårbedömda. Klinisk betydelse får transferrinbestämningen först tillsammans med samtidig bestämning av serumjärn.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras i regel inom 4 timmar efter ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR