Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cytologi av exsudat, pleura, ascites och buksköljvätska

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss Remiss övrig cytologi
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial, önskad undersökning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Plastflaska med tätslutande lock 250 mL eller 1000 mL tomma Natriumkloridflaskor.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Buksköljvätska: För att få cellrikt utbyte bör patienten om möjligt röra sig före provtagningen. Optimal provvolym, 50- 300 mL vätska. Exsudat, pleura, ascites: För att få cellrikt utbyte bör patienten om möjligt röra sig före provtagningen. Optimal provvolym, 50- 300 mL vätska. För att förhindra koagulation tillsätts heparin. Till varje provvolym ( 200-300 mL) tillsättes ca 4-5 droppar heparin (styrka 100 IE/mL). Notera på remissen om heparin har tillsatts. Vid små mängder använd heparinrör.
 • Lämnas till
  Klinisk patologi/cytologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk patologi och Cytologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan sändas och anlända till laboratoriet före klockan 15.00 provtagningsdagen, måste förvaras i kylskåp tills transport sker.
 • Uppdaterad
  2017-05-24
  av JS