Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Quantiferon

 • Alternativa sökord
  Tuberkulos-antigen, interferon gamma-svar (IGRA)
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Immunologi/Serologi"
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange datum och klockslag för provtagningen.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  NIL (grå kork), TB1-antigen (grön kork), TB2-antigen (gul kork) Mitogen (lila kork). Används venprovtagningsset med butterfly måste ett slaskrör tas för att tömma slangen på luft. Provet får inte tas kapillärt. Fyll rören i följande ordning: NIL (grå kork) negativ kontroll TB1 antigen (grön kork) TB2 antigen (gul kork) Mitogen (lila kork) positiv kontroll Fyll varje rör med 1 mL blod och kontrollera att blodet når den svarta markeringen. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vaccumrör, vänta gärna 2-3 sekunder tills det verkar ha slutat rinna. Direkt efter provtagningen skakas rören med korken uppåt ordentligt för hand 10 gånger i minst 5 sekunder. Momentet är mycket viktigt eftersom antigenet måste lösas upp i blodet. När blodet börjar skumma och täcker rörväggen som en film är hanteringen klar. OBS! Provet ska inte centrifugeras. Provtagningsrören skickas i rumstemperatur direkt till Klinisk mikrobiologi Västerås. Provet måste nå Mikrobiologen Västerås inom 16 timmar från provtagningen!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Provet ska inte centrifugeras. Prov tas måndag - fredag (ej helgdagar). Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD och Quantiferontest ska utföras bör Quantiferontestet tas senast på avläsningsdagen av PPD.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet måste nå laboratoriet i Västerås inom 16 timmar.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet förvaras i rumstemperatur och måste nå laboratoriet inom 16 timmar från provtagningstillfället.
 • Referensintervall
  Negativa värden < 0,35 IU/mL
 • Metod och analysprincip
  QuantiFERON-testet är en interferon-gamma release assay (IGRA). När T-celler från patienter som tidigare exponerats för tuberkulos stimuleras med de specifika antigenerna ESAT-6, CFP-10 och TB7.7 svarar T-cellerna med produktion av interferon-gamma. Det frigjorda interferonet kan påvisas i en ELISA. Dessa peptidantigen saknas i alla BCG-stammar och hos de flesta icke tuberkulösa mykobakterier med undantag för M.kansasii, M.szulagi, M. marinum där korsreaktivitet förekommer.
 • Indikation/tolkning
  Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet. De flesta fall, ca 99 %, orsakas av M. tuberculosis och resterande fall huvudsakligen av M. bovis. En smittad person kan insjukna i tuberkulos inom några veckor till månader. De flesta förblir dock friska men får en latent tuberkulosinfektion, ett asymtomatiskt icke smittsamt tillstånd som efter månader till år kan utvecklas till aktiv sjukdom. Med Quantiferontestet undersöks om patientens immunsystem har exponerats för tuberkelbakterier. Analysen påvisar latent tuberkulosinfektion vid exempelvis smittspårning eller screening och kan i många fall ersätta eller komplettera det vanliga hudtestet (PPD). Testet är särskilt värdefullt hos tidigare BCG-vaccinerade patienter eller vid svårtolkade PPD-resultat. Analysen är mindre väl lämpad för påvisning av aktiv sjukdom. Ett positivt analysresultat bör följas upp med klinisk bedömning av specialist.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Normalt inom en vecka.
 • Uppdaterad
  2020-05-19
  av JR