Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Iohexolclearance, PtS-

 • Remiss
  Cosmic vårdbegäran eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Bakgrund till frågeställning, Ev. resultat på kreatinin och cystatin C.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (rör propp) Hela belastningen (injektion av iohexol oxh provtagning) utförs av Klinisk kemi Västerås, njurmedicin Köping eller barnkliniken Västerås.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kan ej utföras vid allergi mot röntgenkontrastmedel (Omnipaque) eller inom en vecka efter utförd kontraströntgenundersökning. Metformin skall pausas tillfälligt i samband med belastning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås. Belastningen utförs även i Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  0-prov kan förvaras ocentrifugerat hos beställaren och lämnas till laboratoriet tillsammans med prov 2. Prov 2 och framåt centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Primärrör 48 h i kylskåp, avskilt serum 7 dygn i kylskåp.
 • Referensintervall
  2-17 år: 86-134 ml/min/1,73m² 18-50 år: 80-125 ml/min/1,73m² 51-65 år: 60-110 ml/min/1,73m² 66-80 år: 50-90 ml/min/1,73m²
 • Metod och analysprincip
  HPLC, Shimadzu
 • Indikation/tolkning
  Iohexolclearance ger ett tillförlitligt mått på njurarnas glomerulära filtrationsförmåga (GFR). Används när en precis skattning av GFR är önskvärd såsom inför njurtransplantion, vid dosering av vissa läkemedel eller njurmedicinska frågeställningar. Kan även användas när kreatinin och cystatin C har en påtaglig diskrepans i skattat GFR eller när dessa markörer är uppenbarligen olämpliga för att värdera njurfunktionen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Patienten kallas i regel inom 2 veckor från remissmottagande. Undersökningen svaras ut inom 2 veckor efter belastning.
 • Uppdaterad
  2019-02-21
  av JS