Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat, Csv-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Grå (NaF-Kox)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas omedelbart till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning. Avskilj CSV omedelbart efter centrifugering till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskild CSV hållbar 3 timmar i rumstemperatur och 24 h i kylskåp.
 • Referensintervall
  1,2 - 2,1 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri
 • Indikation/tolkning
  Meningitmisstanke
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Besvaras inom 2 timmar från ankomst till analyserande laboratorium.
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR