Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Helicobacter pyloriodling

 • Alternativa sökord
  HP-odling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provmaterial att analysera och lokalisation. Aktuella symptom. Aktuell antibiotikabehandling. Katt- eller hundbett. Eventuell komplicerande sjukdom.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsi skall läggas i speciella transportrör avsedda endast för H. Pylori. Beställs från laboratoriet. Biopsin läggs omedelbart i transportröret. Biopsibiten skall ligga under transportmediets yta för att skyddas mot uttorkning och syre. Bör utodlas omgående.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om flera prover planeras inom 4-5 timmar kan provet förvaras i kylskåp i avvaktan på transport. Utodling på lab bör helst ske inom 5 timmar för att undvika falskt negativt resultat.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Helicobacter pylori orsakar magkatarr och akuta/kroniska sår i både magsäck och tolvfingertarm. Ett samband mellan H.pylori och MALT-lymfom respektive adenocarcinom i ventrikeln har fastställts. Infektionen förvärvas ofta redan tidigt i barndomen och förekommer globalt i alla åldrar. Asymtomatiska infek-tioner är vanliga. Behandling genomförs med syrahämmande medel i kombina-tion med antibiotika. För diagnosticering av infektionen finns invasiva och icke-invasiva metoder. Vid invasiv diagnostik görs gastroskopi med biopsi för ureastest, histopatologi eller odling (i första hand för resistensbestämning) eller en kombination av des-sa. Invasiv diagnostik rekommenderas till patienter med alarmerande symtom såsom viktnedgång eller blödning, till äldre med nytillkomna dyspeptiska besvär samt vid behandlingssvikt. Bland de icke invasiva metoderna finns urea utandningstest (UBT) och fecesantigentest, som båda utgör gyllene standard för diagnostik av pågående infektion enligt H.pylori-konsensuskonferensen i Maa-stricht 2000. Fecesantigentestet kan uföras på vuxna och på barn i alla åldrar och kan komma att bli förstahandsval vid icke invasiv diagnostik. Blodserologi finns också tillgänglig. Dess plats i diagnostiken torde dock minska då användningsområdet är begränsat, metoden kan användas för påvisande av aktuell eller genomgången infektion. För eventuell eradikeringskontroll efter avslutad be-handling rekommenderas ovannämnda ickeinvasiva metoder, dock ej serologi.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Negativa prov svaras efter 7 dygn. Positiva prov svaras efter 5-7 dygn.
 • Uppdaterad
  2021-03-03
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.