Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missbruksläkemedel, U-

 • Alternativa sökord
  Dextrometorfan, Dihydrokodein, Gabapentin, Hydrokodon, Hydromorfon, Ketamin, Meprobamat, Petidin (Meperidin), Pregabalin, ritalinsyra, zopiklon, zolpidem, metylfenidat, ketobemidon, efedrin, fentanyl, läkemedel
 • Remiss
  Missbruksmedel i urin, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum, frågeställning, anamnes, remitterande läkare
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Övervakad provtagning 10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten. Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Läkemedel beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS