Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ANCA - Akut vaskulitutredning, S-

 • Alternativa sökord
  Anti-neutrophil cytoplasmic antibody, PR3-ANCA, MPO-ANCA, GBM, "kvalitativ vaskulitutrening"
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum), 7/5 mL alternativt rör utan tillsats, 7/6 mL alternativt sterilt plaströr eller i undandtagsfall rör för kapillärprov utan tillsats. minst 500 uL serum
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  I analyspaketet ingår kvalitativ analys av PR3-ANCA, MPO-ANCA och GBM. Kontakta alltid Laboratoriemedicin på telefon 021-17 35 50 i samband med provtagning. Önskas Akut ANCA under jourtid kontakta Wieslab AB, telefon 040-537 660. Provet skickas av beställaren direkt till Wieslab AB.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omgående
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, skall prov förvaras i 2-8°C i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Wieslab® Vasculitis Screen testkit är en ELISA-test för kvalitativ bestämning av antikroppar riktade mot GBM, PR3 och MPO i humant serum.
 • Indikation/tolkning
  Akut analys (ELISA, Wieslab ®Vasculitis Screen) för kvalitativ påvisning av anti-GBM (glomerulärt basalmembran), PR3-ANCA (Proteinas 3) och MPO-ANCA (Myeloperoxidas). Analysen begärs vid misstanke om renopulmonella syndrom, snabbt progredierande glomerulonefrit, snabbt stigande kreatinin, Goodpasture syndrom, Wegeners granulomatos eller mikroskopisk polyangit. Den är inte lämpad till uppföljning av sjukdomsförloppet hos patienter eller för att upptäcka återfall hos kända patienter, eftersom analysen inte är kvantitativ. Ett positivt resultat bör alltid verifieras med kvantitativ analys.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs helgfria vardagar under laboratoriets ordinarie öppettider. Kontakta alltid Laboratoriemedicin på telefon 021- 17 35 50 i samband med provtagning. Önskas akut ANCA under jourtid kontaka Wieslab AB, telefon 040-537 660. Provet skickas av beställaren direkt till Wieslab AB.
 • Uppdaterad
  2020-02-28
  av JR