Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alkaliskt fosfatas, benspecifikt, S-

 • Alternativa sökord
  Benspecifikt ALP, Skelett-ALP
 • Remiss
  Klinisk kemi Special (Karolinska -Måste beställas) (Alternativt Pappersremiss 5 Västmanland)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kompletterande analys: Beställning av totalmängd ALP (P-Alkaliskt fosfatas) rekommenderas.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi, Karolinska, inom 2 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS