Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kortisol, Saliv-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Urin (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provkärl: Salivetterör (blå propp) alt. Salimetric (lila propp). Finns att hämta på Jourlaboratoriet Västerås. Provtagning: Ingenting i munnen (varken mat, dryck eller snus) 30 minuter före provtagning. Öppna förpackningen med uppsugningstussen. Stoppa uppsugningstussen i munnen, gärna under tungan, och vänta tills den är genomvåt. Det tar normalt minst ett par minuter. Avlägsna lila proppen på specialröret och stoppa i uppsugningstussen. Återförslut ordentligt med proppen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Efter provtagning ska Salivetterör förvaras i kylskåp. Prov i Salivetterör är hållbart i 3 dygn vid 2-8°C. Prov ska vara analyserande lab tillhanda inom 3 dagar. Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dagar måste provet centrifugeras och frysas i <-15°C. Salivette-röret centrifugeras vid 2400g i 7 minuter. Avlägsna insatsen med tussen och återförslut ordentligt med proppen. Frys in provet
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras i rumstemperatur. Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-10-22
  av JR