Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fenobarbital, S-

 • Alternativa sökord
  Fenemal®,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand alternativt eller pappersremiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Terapeutiskt område: 40-130 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Antiepileptiskt läkemedel. Fenobarbital inducerar i hög grad andra läkemedels metabolism vilket vid insättandet medför lägre plasmakoncentrationer än förväntat för samadministrerade läkemedel. Å andra sidan, vid utsättandet av fenobarbital får man förhöjda plasmakoncentrationer av samadministrerade läkemedel vilket kan leda till överdoseringssymtom. Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer och troligen även hos samma individ vid olika tidpunkter. Klinisk bedömning avgör alltså vilken plasmakoncentration som är optimal för den enskilde patienten (anfallstyp, anfallsfrekvens, medicinska, psykologiska, sociala följder av anfallen, biverkningar).
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-02-14
  av JR