Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

ANA, S-

 • Alternativa sökord
  kärnantikroppar, antinukleära antikroppar, nDNA, dsDNA, ENA-screening, extraherbara nukleära antigen, SSA, SSB
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Immunologi/Serologi. Välj ANA/ENA, ANA/ENA/nDNA eller nDNA.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Välj ANA/ENA, ANA/ENA/nDNA eller nDNA.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum), 7/5 mL Gelrör (serum), 5/4 mL Rör utan tillsats, 7/6 mL Sterilt plaströr eller i undantagsfall kapillärrör utan tillsats. Minst 500 µL serum
 • Laboratoriet tillhanda
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 vecka i kyl
 • Referensintervall
  ANA- Ej påvisad alternativt positiv i titer 800, 1600, 3200 eller ≥3200 med fluorescensmönster. nDNA- Ej påvisad alternativt positiv i titer från 10 till sluttiter eller ≥25800. ENA-screen- Påvisad/Ej påvisad Immunoblot- Ej påvisad alternativt från gränsvärde (+/-) till starkt positiv (+++)
 • Metod och analysprincip
  ANA och nDNA påvisas med indirekt immunofluorescens (IF). ENA-screen för specifika antikroppar mot SSA, SSB, RNP, Sm, Scl-70 och Jo-1 påvisas med EliA-teknik. Specifika enskilda antikroppar mot SSA, Ro-52, SSB, RNP/Sm, Sm, Scl-70 och Jo-1 påvisas med immunoblot-teknik.
 • Indikation/tolkning
  Utredning av misstänkta reumatiska och autoimmuna sjukdomar. Vid en rad olika bindvävssjukdomar kan autoantikroppar påvisas i patientens serum. Antikropparna är riktade mot olika antigen som återfinns i däggdjurscellers cellkärna och benämns antinukleära antikroppar (ANA). Förekomst av ANA är förknippat med reumatiska och autoimmuna sjukdomar men förekommer i låg frekvens (<5 %) hos normalbefolkningen oberoende av sjukdom, framförallt hos kvinnor. ANA Beroende på mot vilken/vilka kärnantigen ANA riktar sig, uppkommer olika morfologiska fluorescensmönster i humana epitelceller, vilket ligger till grund för indelningen av ANA: Homogen ANA- Antikroppar mot homogent fördelat kärnantigen riktar sig mot till exempel histoner, DNA/histonkomplex och dubbelsträngad deoxyribonukleinsyra (dsDNA). Ses bland annat vid SLE, läkemedelsinducerade kollagenoser, kronisk aktiv hepatit (KAH). Kornig ANA- Antikroppar mot kornigt fördelade cellkärneantigener (extraherbara nukleära kärnantigen (ENA)) förekommer bland annat vid SLE, sklerodermi, dermato-/polymyosit (PM), mixed connective tissue disease (MCTD) och Sjögrens syndrom (SS). Nukleolär ANA- Kärnantigenet utgörs troligen av RNA. Antikroppar förekommer bland annat vid sklerodermi och Sjögrens syndrom. Centromer ANA- Antikroppar förekommer vid begränsad sklerodermi (CREST-syndrom kan yttra sig som kalcinos, Raynaud´s fenomenon, esophageal dysmotilitet, sklerodaktyli, telangiektasi). Ovanstående lista beskriver de huvudsakliga typerna av kärnfluorescens. Dessutom förekommer ibland fluorescerande mönster utanför cellkärnan vid ANA-testning, cytoplasmatisk fluorescens. Förekomst av typisk cytoplasmatisk fluorescens indikerande mitokondrie-antikroppar (AMA) eller glattmuskel-antikroppar (SMA) och undersöks vidare för AMA och SMA. nDNA- Vid positiv ANA, oavsett typ av fluorescens, eller negativ ANA med kvarstående misstanke på SLE görs kompletterande undersökning avseende anti- dubbelsträngat (nativt) DNA (nDNA). Analysen utförs med Crithidia-test (immunofluorescens). Påvisande av IgG riktat mot nDNA talar starkt för SLE och är särskilt korrelerat till njurengagemang. Stigande titrar är en aktivitetsparameter vid SLE. ENA-screening- Som komplement till ANA undersöks alltid förekomst av anti-ENA-antikroppar i provet. Med ELiA-teknik påvisas specifika antikroppar riktade mot de extraherbara kärnantigenen SSA, Ro-52, SSB, RNP, Sm, Scl-70 och Jo-1. Prover som är screeningpositiva för ENA verifieras med immunoblot-teknik. Positiva prover för RNP/Sm och Sm skickas till immunologiskt laboratorium i Örebro för verifiering. Analytiska begränsningar/felkällor: Läkemedelsinducerad LE kan ge positiv homogen ANA, vanligen orsakad av antikroppar mot histoner i kärnan. Positiv ANA kan förekomma i låg procent vid infektions- och/eller tumörsjukdom. Låga kärnantikroppsnivåer kan påvisas hos <5 % av friska vuxna. Hos en liten andel SLE-patienter syns inte kärnantikropparna i immunofluorescens, men kan påvisas med andra tekniker. Negativt resultat bör inte ensamt tas som kriterium för avfärdande av autoimmun sjukdom, hänsyn måste alltid tas till kliniska observationer och övrig diagnostik. Dubbla bestämningar rekommenderas för att kunna bekräfta resultatet i tveksamma fall.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Ja
 • Svarstid
  ANA, ENA-screen och nDNA analyseras 2 ggr/vecka. positiva svaras efter ca 1 vecka. Immunoblot analyseras en gång/vecka. Positiva prov svaras efter ca 1 vecka men svar kan dröja upp till 2 veckor. För prov som skickas till Örebro kan svar dröja ytterligare.
 • Uppdaterad
  2024-03-13
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English