Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fosfat, U-, dU-

 • Alternativa sökord
  Urinfosfat
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss 4
 • Anges på remiss
  Vid urinsamling anges samlingstiden samt urinvolym
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: Urinsamlingsflaskor med tillsats av saltsyra. Stickprov lämnas i 5 mL plaströr med gul tryckkork med tillsats av 50 µL HCl 5 M. Barn: Två plaströr med gul tryckkork - ett utan saltsyra och ett med saltsyra.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hänvisa patienten till patientinstruktion dygnsurinsamling i flaska/dunk med saltsyra för korrekt dygnsurinsamling. ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Fosfatkreatininkvot skall endast mätas hos barn. Fosfat tas då i 5 eller 10 mL sterilt plaströr med tillsats av 0,1 mL HCl 5M. Kreatininet skall då tas i urinrör utan saltsyra, se separat instruktion.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Urinsamlingar väges enligt särskilt instruktion. Centrifugeras 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 1 vecka i kylskåp.
 • Referensintervall
  Dygnsurinsamling: >18 år: 12,9-42,0 mmol/dygn. Kostens sammansättning påverkar starkt urinutsöndringen av fosfat. U-Fosfat/Kreatinin kvot: 31-365 dagar: 1,2-19,0 mmol/mol 1-2 år - 1,2-14,0 mmol/mol 2-3 år - 1,2-12,0 mmol/mol 3-5 år - 1,2-8,0 mmol/mol 5-7 år - 1,2-5,0 mmol/mol 7-10 år - 1,2-3,6 mmol/mol 10-14 år - 0,8-3,2 mmol/mol 14-17 år - 0,8-2,7 mmol/mol
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Hyperparatyreoidism. Njursjukdomar med påverkad tubulifunktion som Fanconi-syndrom, renal tubulär acidos eller familjär hypofosfatemi.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Rutinbeställningar besvaras oftast inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2020-12-16
  av JR