Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dabigatran, akut, P-

 • Alternativa sökord
  Pradaxa, hemoclot, antitrombotiska läkemedel, DOAK, NOAK, NOAC
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska) (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning cirka 2 timmar efter Dabigatran-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration. För mätning av direkt plasmakoncentration beställs istället P-Dabigatran.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min efter provtagning (2000g, 15 min). Avskilj plasma till ett ellermanrör. OBS! Lämna kvar 5-7mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Vid förvaring längre än 4 timmar fryses avhälld plasma i -70 °C. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-03
  av GS