Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktat, aB-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Hepariniserad spruta
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Finns även som plasmaprov med annat referensintervall Artärblod i hepariniserad spruta. Sprutan fyllnad är viktig, luft avlägsnas vartefter sprutan försluts.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Köping, Västerås, PNV
 • Provhantering på laboratoriet
  Analyseras omedelbart.
 • Referensintervall
  0,4 - 0,8 mmol/L Referensintervallet gäller vid sängvila.
 • Metod och analysprincip
  PNV
 • Indikation/tolkning
  Ett mått på den anaeroba metabolismen. Höga halter indikerar dålig prognos vid ett flertal tillstånd.
 • Ackreditering
  Nej
 • Uppdaterad
  2017-05-26
  av JS