Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teofyllin, S-

 • Alternativa sökord
  Teofyllamin®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Anges på remiss
  Senaste dos av akutellt läkemedel, datum och tid.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov tas före dos
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Snävt, individberoende terapeutiskt intervall. FASS (2016) anger terapiområde 28-67 mikromol/l samt, Toxisk nivå: > 110 μmol/L.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med tefyllin. Eliminationen av teofyllin kan vara nedsatt vid akuta virusinfektioner och andra tillstånd med feber liksom hos äldre patienter.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt. Svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-06-17
  av BM