Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teofyllin, S-

 • Alternativa sökord
  Teofyllamin®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov tas före dos
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Snävt, individberoende terapeutiskt intervall. FASS (2016) anger terapiområde 28-67 mikromol/l samt, Toxisk nivå: > 110 μmol/L.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod. AU 680
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll vid behandling med tefyllin. Eliminationen av teofyllin kan vara nedsatt vid akuta virusinfektioner och andra tillstånd med feber liksom hos äldre patienter.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Läkemedelsanalyser kan vara tidskrävande under vissa omständigheter vilka förlänger svarstiden. Rutinanalyser besvaras som regel inom 4 h från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2017-07-26
  av JS