Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uran, U-

 • Remiss
  Orderblankett Humanbiologiska prover (ALSSAB)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Syradiskad plastflaska (60 mL). Stickprov lämnas i slutet av veckan efter arbetsdagens slut. På ej yrkesexponerade personer tas morgonurin. Prov kan i undantagsfall/akuta situationer tas i sterilt plaströr (centrifugrör med gul skruvkork). Urinmängd: minst 10 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Syradiskade plastkärl (ej TCA) beställs från ALS Scandinavia AB, Luleå: 0920-28 99 00 (Kundtjänst). Kan finnas några exemplar på Provlogistik KKTM Västerås
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  ALS Scandinavia, Luleå
 • Provhantering på laboratoriet
  Hela flaskan med urin skickas för analys. Vid prov i sterilt plaströr vidarebefordras detta rör
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl, kan förvaras över helg. Kan frysas.
 • Skickas till
  ALS Scandinavia AB, Luleå Aurorum 10 977 75 Luleå Tel: 0920-28 99 00
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS