Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Testosteron, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) På grund av dygnsvariationen rekommenderas provtagning kl. 07-10 efter normal nattvila. Testosteronnivån är som högst på morgonen. Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn. Prov ska ej tas på patient som behandlas med nandrolon (stör mätningen).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Patienten rekommenderas att vara fastande vid provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses efter födointag.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart i 48 timmar, avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Flickor 1 - 9 år: <0,4 nmol/L Flickor 10 - 18 år: <1.9 nmol/L Kvinnor 19 - 49 år: <1,7 nmol/L Kvinnor ≥50 år: <1,5 nmol/L Pojkar 1 - 9 år: <1,0 nmol/L Pojkar 10 - 14 år: <21 nmol/L Pojkar 15 - 19 år: 1,7 - 27 nmol/L Män 20 - 49 år: 8,6 - 29 nmol/L Män ≥50 år: 6,7 - 26 nmol/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Analysmetoden mäter total-testosteron i blodet, dvs fritt och bundet. Testosteronkoncentrationen varierar kraftigt under dygnet. De högsta värdena brukar föreligga på morgonen och förmiddagen. Testosteron-nivån kan sjunka efter födointag. För att kunna bedöma den biologiska innebörden av testosteronnivån i serum bör följande två omständigheter beaktas: Den biologiskt aktiva delen av testosteron är den som inte är bunden till albumin och SHBG. Ökad halt av SHBG t.ex. vid graviditet ger ökad halt av total-testosteron men oförändrad nivå av obunden fritt testosteron och därmed oförändrad biologisk aktivitet. Tillstånd med ökad halt av SHBG är förutom graviditet också levercirros, hypertyreos, hypogonadism och östrogenbehandling. Sänkt halt av SHBG ses vid hypotyreos, fetma och vid behandling med androgener och glukokortikoider. Låga testosteronvärden hos män kan ses exempelvis vid hypogonadism, hyperprolaktinemi, njursvikt, levercirros eller Kleinfelters sjukdom. Patologiskt förhöjda testosteronvärden hos män kan ses vid adrenala tumörer, testikeltumörer, kongenital adrenal hyperplasi. Höga testosteronvärden hos kvinnor kan ses exempelvis vid polycystisk ovariesjukdom (PCO), ovariala- eller adrenala tumörer samt vid kongenital adrenal hyperplasi.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR