Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Testosteron, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel). På grund av dygnsvariationen rekommenderas provtagning kl. 07-10 efter normal nattvila. Testosteronnivån är som högst på morgonen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Patienten rekommenderas att vara fastande vid provtagning. Lägre nivå av testosteron kan ses efter födointag.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart i 48 timmar, avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Pojkar 0–11 år <3,5 nmol/L 12-14 år - 0,35-20 nmol/L 15-17 år - 8,0-28 nmol/L Män: 18-49 år - 10-30 nmol/L >49 år - 6,0-30 nmol/L Kvinnor/Flickor >11 år <3,5 nmol/L
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, kompetetiv princip, 1-stegsprincip. Dxi 800
 • Indikation/tolkning
  Analysmetoden mäter total-testosteron i blodet, dvs fritt och bundet. Testosteronkoncentrationen varierar kraftigt under dygnet. De högsta värdena brukar föreligga på morgonen och förmiddagen. För att kunna bedöma den biologiska innebörden av testosteronnivån i serum bör följande två omständigheter beaktas: 1. Den biologiskt aktiva delen av testosteron är den som inte är bunden till albumin och SHBG. Ökad halt av SHBG t.ex vid graviditet ger ökad halt av total testosteron men oförändrad nivå av obunden fritt testosteron och därmed oförändrad biologisk aktivitet. Tillstånd med ökad halt av SHBG är förutom graviditet också levercirros, hypertyreos, hypogonadism och östrogenbehandling. Sänkt halt av SHBG ses vid hypotyreos, fetma och vid behandling med androgener och glukokortikoider. 2. Hastigheten för syntesen av testosteron kan öka till det dubbla utan att testosteronhalten stiger till patologiska värden, eftersom testosteronets metaboliska clearence i vissa situationer kan öka i motsvarande grad. Låga testosteronvärden hos män kan indikera: hypogonadism, hyperprolaktinemi, njursvikt, levercirros eller Kleinfelters sjukdom. Höga testosteronvärden hos män kan orsakas av adrenala eller testikeltumörer, kongenital adrenal hyperplasi. Höga testosteronvärden hos kvinnor kan indikera polycystisk ovariesjukdom (pco), ovariala och adrenala tumörer och kongenital adrenal hyperplasi.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS