Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemoglobin fetalt, B-

 • Alternativa sökord
  HbF, Kleihauer Betke test
 • Remiss
  Flödescytometri, KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  diagnos (t ex intrauterin död/anemi hos foster eller nyfödd/nedsatt fosteraktivitet/hydrops/annat), om modern har järnbristanemi eller hemoglobinopati
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Metoden är inte lämplig för kvinnor med thalassemi eller sickelcellsanemi.
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ocentrifugerat helblod ska vara lab tillhanda inom 48 timmar. Prov förvaras ocentrifugerat, kan förvaras i rumstemperatur upp till 6 timmar eller i kylskåp upp till 48 timmar.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-07
  av GS